Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) İptal Yönergesi

Güvenli Sunucu Sertifikası iptal talebi kurum tarafından yapılabilir. Aşağıda belirtilen sebeplerin ortaya çıkmasıyla sertifika iptali için Kamu SM'ye başvurulur:

  • Cihazda yüklü gizli anahtarın veya gizli anahtar erişim verisinin, gizliliğinin ve güvenliğinin yitirilmesi ya da böyle bir şüphenin doğması,
  • Gizli anahtarın erişilemez olması veya bozulması gibi nedenlerle kullanılamaz duruma gelmesi,
  • Sertifikanın içeriğinde yer alan bilgilerin değişmesi,
  • Alan adı sahipliğinin sona ermesi.

Sertifika aşağıda belirtilen hallerde, Kamu SM tarafından re'sen iptal edilir:

  • Sertifika içindeki bilgilerin sahteliğinin ya da yanlışlığının ortaya çıkması,
  • Kamu SM'nin sertifikayı imzalamak için kullandığı imza oluşturma verisinin güvenliğinin bozulması,
  • Sertifika iptal edildikten sonra yeni sertifikaya ihtiyaç duyuluyorsa, Güvenli Sunucu Sertifikası Kurumsal Başvuru Prosedürü uyarınca yeni bir sertifika başvurusunda bulunulabilir.

Güvenli Sunucu Sertifikası iptal talebi

FORM-001-009 Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) İptal Başvuru Formu doldurularak Kamu SM'ye gönderilmesi yoluyla yapılır.

Kurum FORM-001-009 Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) İptal Başvuru Formu'nu doldurularak Kamu SM'ye posta ile gönderir. (Sertifika iptalinin aciliyeti durumunda faks ile de kabul edilebilir. Ancak formunun aslının Kamu SM'ye iletilmesi gerekmektedir.)

Form Kamu SM'ye ulaşınca, kurum yetkilisi telefonla aranır, sertifikanın iptalini onaylayıp onaylamadığı sorulur.Kurum yetkilisinin telefonda onayının alınması durumunda sertifika aynı gün içinde iptal edilir ve kurum yetkilisi e-posta ile bilgilendirilir. Kurum yetkilisine ulaşılamaması durumunda Kamu SM sertifikayı iptal etmez ve kurum yetkilisini e-posta ile bilgilendirir.

Güvenli Sunucu Sertifikası