Kamu SM® Bilgilendirme

 

Kritik ESYA API Güncellemesi!

Yeni Java versiyonu ile uyumlu çalışan ESYA API sürümü yayımlanmıştır. Linkten erişebilirsiniz: https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=tr/system/files/public/MA3-JAVA-API-2.2.1.4.zip Yayımlanan ESYA API’nin tüm sistemlerde güncellenmesi tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde Java versiyonunu güncelleyen (Java 8u241-11.0.6-13b25-14) kullanıcılar imza oluşturma sırasında hata alacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kullanıcılarımızın Dikkatine

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Tüm Nitelikli Elektronik Sertifikalar, Eliptik Eğri Anahtarlarına Sahip Yeni NES Kök Sertifika Makamından Üretilecektir.

Mali Mühür Başvuru Adımları

Mali Mühür Başvuru Adımları İçin tıklayınız.

E-İmza Uyum Değerlendirmesi Yapılan Kurumlar

CWA 14170, CWA 14171 ve ETSI 101733 standartlarına uygunluk incelemesi başarılı bir şekilde geçen kurumlar (√) ile incelemede eksikleri olduğu belirlenen kurumlar (X) gerçekleştirilme tarihine göre listenmektedir.

    KURUM ADI PROJE ADI TARİH
1 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dahilde İşleme Rejimi Projesi 01/08/2005
2 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı EBA EDYS Geliştirme Programı 20/08/2007
3 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi .NET Projesi E-imza Entegrasyonu  20/08/2007
4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetim Sistemi 27/08/2007
5 İller Bankası A.Ş. İL-BİS EDYS Sistemi 27/08/2007
6 T.C. İçişleri Bakanlığı E-İçişleri Projesi içersindeki Evrak Yönetim Sistemi E-imza entegrasyonu 19/09/2007
7 Devlet Malzeme Ofisi DMO E-ihale Bilgi Sistemleri Otomasyon Projesi 08/11/2007
8 T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Elektronik imzalı Doküman Yönetim Sistemi 16/11/2007
9 Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ Kurumsal Kaynak Planlama Projesi 07/02/2008
10 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Elektronik Belge Yönetim Sistemi 29/04/2008
11 T.C. Sağlık Bakanlığı-Bilgi İşlem Doküman Akış Sistemi 08/05/2008
12 Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü E-imzalı İş Akış Doküman Yönetim Sistemi 17/06/2008
13 İzmir Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Doküman Dağıtım Sistemi 12/08/2008
14 Türk Patent Enstitüsü Marka, Patent ve Tasarım Online Başvuru Sistemi 24/09/2008
15 TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Birimi İzin Talep Sistemi 24/11/2008
16 Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi 09/01/2009
17 Niğde Üniversitesi Doküman Akış Sistemi 19/03/2009
18 Türkiye İhracatçılar Meclisi E-Belge Yönetim Sistemi E-imza ile Kullanıcı Kimlik Doğrulama Uygulaması 07/05/2009
19 X Savunma Sanayi Müsteşarlığı EDASYS (Elektronik Doküman Arşiv ve Süreç Yönetim Sistemi) 08/07/2009
20 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi-İzin Belge Sistemi 30/07/2009
21 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Mobil İmza Projesi 11/08/2009
22 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Bildirim Sistemi, Doğalgaz Piyasası Bildirim Sistemi, LPG Piyasası Bildirim Sistemi  21/08/2009
23 Türkiye Taşkömürü Kurumu Doküman Yönetimi Bilgi Sistemi 03/09/2009
24 X T.C. İçişleri Bakanlığı E-İçişleri projesi Doküman Yönetim Sistemi 09/09/2009
25 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İTKİB) Turquality Otomasyon Projesi 08/10/2009
26 X Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma G.M. Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyonu 16/12/2009
27 Kamu İhale Kurumu E-ihale Projesi 29/12/2009
28 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı E-Çevre İzni (Çevrimiçi Çevre İzinleri) 05/01/2010
29 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİONLİNE 04/03/2010
30 Devlet Su İşleri DSİ Evrak Akış Sistemi 01/04/2010
31 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgenet Sistemi 30/07/2010
32 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) EBYS 17/08/2010
33 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) EBYS 05/10/2010
34 T.C. Başbakanlık EBYS 16/12/2010
35 Fatih Üniversitesi Evrak Otomasyon Sistemi 06/10/2010
36 T.C. Milli Savunma Bakanlığı Adres Celp Bildirimi 11/12/2010
37 T.C. Milli Savunma Bakanlığı E-devlet Servisleri 11/12/2010
38 X T.C. Dışişleri Bakanlığı Belge Arşiv .NET 24/12/2010
39 Antakya Belediyesi Doküman Arşiv ve İş Akış Yönetim Sistemi 08/02/2011
40 Eti Maden İşletmeleri EBYAS EBYS 09/02/2011
41 Emniyet Genel Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü ASBİS Trafik Tescil Yeni Kayıt Uygulama 08/03/2011
42 Hazine Müsteşarlığı T.C. Merkez Bankası Veri Transferi Uygulaması 04/11/2011
43 Lülebugaz Belediyesi Doküman Yönetim Sistemi 30/12/2011
44 Atatürk Orman Çiftliği EBYS 22/12/2011
45 TÜRKSAT Elektronik Belge Yönetim Sistemi 09/03/2012
46 X Kültür ve Turizm Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi 29/03/2012
47 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Doküman Yönetim Sistemi 10/05/2012
48 Elektrik Üretim A.Ş. EBYS 11/05/2012
49 Meteoroloji Genel Müdürlüğü EBYS 19/06/2012
50 Orman Su İşleri Bakanlığı EBYS 02/07/2012
51 TÜLOMSAŞ EBYS 06/07/2012
52 Antalya Su ve Atık Su İdaresi EBYS 06/07/2012
53 Kültür ve Turizm Bakanlığı EBYS 14/08/2012
54 Yüksek Öğretim Kurulu EBYS 14/08/2012