Formlar

Aşağıda Nitelikli Elektronik Sertifikanızı (NES) kullanıma açmak, kullanıma kapatmak, iptal etmek, güncellemek için ve Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) başvurusu yapmak, iptal etmek için gerekli formlar yer almaktadır. Yapcağınız işleme uygun olan formu seçip bilgisayarınızda belirtilen yönergelere uygun formatta işleyiniz.

Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri İçin Gerekli Formlar

Form Adı Form Numarası Yayın No İndir
1 Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Listesi FORM-001-003 04 indir
2 NES Bilgi Güncelleme Formu FORM-001-013 01 indir
3 Ürün Hizmet Talep Formu FORM-001-001 14 indir

Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) İşlemleri İçin Gerekli Formlar

Form Adı Form Numarası Yayın No İndir
1 Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) Başvuru Formu FORM-001-010 06 indir
2 Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) İptal Başvuru Formu FORM-001-009 02 indir
3 SSL Sertifika Sahibi Taahhütnamesi FORM-001-006 03 indir
4 Güvenli Sunucu Sertifikası (SSL) Faaliyet Takip Formu FORM-001-033 01 indir

Mali Mühür Sertifikası İşlemleri İçin Gerekli Formlar

Form Adı Form Numarası Yayın No İndir
1 MÜS ve GÜS Kullanıma Açma / İptal Etme Formu FORM-001-004 00 indir
2 MÜS Ve GÜS İçin Bilgi Güncelleme Formu FORM-001-005 00 indir

Zaman Damgası İşlemleri İçin Gerekli Formlar

Form Adı Form Numarası Yayın No İndir
1 Zaman Damgası Başvuru Formu FORM-001-015 01 indir

Kamu Sertifikasyon Merkezi belge politikası

  • Faks yoluyla iletilen formlar belge değeri taşımadığından, formun aslının da gönderilmesi gerekir.
  • Gönderilen belgelerde varsa imza ve onay kısımları doldurulmuş olmalıdır.
  • Tahrifat, silinti, düzeltme, kazıntı gibi değişiklikler belgenin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir. Özellikle, ad, soyad, irtibat bilgileri (adres, telefon, e-posta), tarih, imza ve onay kısımlarında değişiklik ve düzeltme yapılmamalıdır.